/

Kreowanie wizerunku inwestycji kluczowej dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.

/

Budowa poparcia społecznego dla projektu pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

/

Koordynacja ogólnopolskiej kampanii społecznej z zakresu ochrony zdrowia.

/

Prowadzenie dialogu społecznego w imieniu jednej z największych firm z sektora FMCG w Polsce.

/

Realizacja kampanii regulacyjnych we współpracy z wiodącymi izbami handlowymi i organizacjami pracodawców w Polsce.

/

Organizacja ogólnopolskiej kampanii konsultacji społecznych w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym.