Organizacje pracodawców

Realizowaliśmy kampanie regulacyjne we współpracy z wiodącymi izbami handlowymi i organizacjami pracodawców w Polsce.
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej to najstarsza i największa organizacja pracodawców w Polsce. Działa od 1989 roku i reprezentuje interesy 12000 firm, które zatrudniają przeszło 5 mln osób. Brytyjsko-Polska Izba Handlowa to organizacja, która we współpracy z członkami Izby oraz lokalnymi organizacjami gospodarczymi i samorządowymi aktywnie realizuje program promocji polskich regionów, wspiera polskich eksporterów i przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy dla Polaków w Polsce i w Wielkiej Brytanii.
Siłą Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej i Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej są racje i argumenty prezentowane politycznym i ekonomicznym decydentom.

Nasi eksperci byli zaangażowani w liczne kampanie regulacyjne, realizowane we współpracy Brytyjsko-Polską Izbą Handlową, członkami Izby oraz lokalnymi organizacjami gospodarczymi i samorządowymi. Skutecznie przeciwstawialiśmy się zagrożeniom wynikającym z istniejących lub przygotowywanych barier regulacyjnych lub administracyjnych.

Prowadzenie tych działań wymagało specjalistycznej wiedzy na temat procedur legislacyjnych i decyzyjnych, znajomości technik tzw. rzecznictwa interesu oraz specyfiki funkcjonowania organu legislacyjnego lub decyzyjnego. W naszych kampaniach współdziałało wiele podmiotów wymagających ciągłej koordynacji.
/
Kreowanie wizerunku inwestycji kluczowej dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.
/
Koordynacja ogólnopolskiej kampanii społecznej z zakresu ochrony zdrowia.

Kontakt

biuro@prast.pl

+48 608 633 767

ul. Chopina 7/50
00-559 Warszawa
www.prast.pl