Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Zaangażowaliśmy się w ogólnopolską kampanię konsultacji społecznych w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym.
Powodzie to jedno z najbardziej niebezpiecznych zjawisk naturalnych występujących na obszarze naszego kraju. Co roku 20 proc. wszystkich strat w polskich gospodarstwach to straty spowodowane właśnie powodzią. Nie jesteśmy w stanie całkowicie wyeliminować tego zjawiska, ale możemy skutecznie ograniczać ryzyko jego wystąpienia. Taki cel miała m.in. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, tzw. Dyrektywa Powodziowa.
Wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polska, zostały zobligowane do planowania działań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, których celem będzie ograniczenie potencjalnych negatywnych ich skutków dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej.

Nasi eksperci byli zaangażowani w organizację ogólnopolskich konsultacji społecznych w zakresie opracowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym. W okresie od grudnia 2014 r. do czerwca 2015 r. odbyły się 22 otwarte spotkania z mieszkańcami terenów zagrożonych. Zgłoszone podczas konsultacji uwagi, wraz z odpowiedziami, zostały opublikowane na stronie powodz.gov.pl.

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy (Odry, Wisły i Pregoły) oraz regionów wodnych w Polsce (Dolnej Odry i Pomorza Zachodniego, Warty, Środkowej Odry, Górnej Odry, Łyny i Węgorapy, Dolnej Wisły, Środkowej Wisły, Małej Wisły, Górnej Wisły) opracowuje Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. W ich tworzenie zaangażowani byli nasi eksperci, którzy organizowali ogólnopolskie konsultacje społeczne w zakresie opracowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym.
/
Organizacja ogólnopolskiej kampanii konsultacji społecznych w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym.
/
Kreowanie wizerunku inwestycji kluczowej dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Kontakt

biuro@prast.pl

+48 608 633 767

ul. Chopina 7/50
00-559 Warszawa
www.prast.pl