Terminal LNG

Odpowiadaliśmy za działania community relations największej realizowanej
obecnie w Polsce inwestycji infrastrukturalnej – Terminalu LNG w Świnoujściu.
Terminal do odbioru skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu to jedna z największych polskich inwestycji energetycznych ostatnich lat, uznana przez rząd Polski za strategiczną dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Inwestycja umożliwiła odbiór gazu ziemnego drogą morską praktycznie z dowolnego kierunku na świecie. Jest to jedyna tej wielkości instalacja w Europie Północnej i Środkowo-Wschodniej i jedna z największych na całym kontynencie. Projekt tej skali w naturalny sposób wpływa na życie społeczności lokalnych – od osób mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie terminalu po mieszkańców Świnoujścia i całego woj. zachodniopomorskiego.
Przedsięwzięcie stanowi infrastrukturę krytyczną, dodatkowo zlokalizowaną
w miejscowości uzdrowiskowej, w bezpośrednim sąsiedztwie
obszaru Natura 2000 i skupisk ludzkich.

Odpowiedzialne podejście do kwestii społecznych i środowiskowych, w którego realizację byliśmy zaangażowani, pozwoliło Spółce zbudować akceptację opinii publicznej dla projektu, powstrzymać protesty społeczne oraz zminimalizować liczbę negatywnych publikacji medialnych. Spółka stała się wiarygodnym partnerem dla społeczności lokalnej i mediów ogólnopolskich.

W ramach działań koordynowaliśmy m.in. projekt Dialogu Społecznego, realizowanego w oparciu o międzynarodowy „Standard AA1000 Zaangażowanie interesariuszy” (ang. Accountability Stakeholder Engagement Standard), którego celem była budowa dobrosąsiedzkich relacji ze społecznością lokalną. Powołaliśmy i koordynowaliśmy pracę Funduszu Wspierania Inicjatyw Lokalnych, który przyjmował i weryfikował wnioski o dofinansowanie projektów realizowanych na rzecz Świnoujścia i jego mieszkańców.
/
Koordynacja ogólnopolskiej kampanii społecznej z zakresu ochrony zdrowia.
/
Kreowanie wizerunku inwestycji kluczowej dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Kontakt

biuro@prast.pl

+48 608 633 767

ul. Chopina 7/50
00-559 Warszawa
www.prast.pl