www.zaszczepsiewiedza.pl

Koordynowaliśmy ogólnopolską kampanię społeczną, której celem jest popularyzacja rzetelnych i wiarygodnych źródeł wiedzy na temat szczepień.
Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA reprezentuje 28 wiodących firm sektora farmaceutycznego, prowadzących działalność badawczo-rozwojową i produkujących leki. Jest członkiem międzynarodowej organizacji zrzeszającej innowacyjną branżę farmaceutyczną – Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA)
Celem INFARMY jest podejmowanie inicjatyw pozytywnie wpływających na tworzenie rozwiązań systemowych w dziedzinie ochrony zdrowia w Polsce. Rozwiązania takie powinny umożliwiać polskim pacjentom korzystanie z nowoczesnych i najbardziej skutecznych terapii, tak by polskie standardy leczenia odpowiadały światowym.

Związek dba o przestrzeganie wysokich standardów etycznych wyznaczając normy działań w zakresie promocji i reklamy produktów leczniczych, a także realizując kampanie społeczne z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

Nasi eksperci zaangażowani są organizację akcji społecznej “Zaszczep się wiedzą”, prowadzoną przez INFARMĘ od 2015 roku. Celem akcji jest popularyzacja rzetelnych, wiarygodnych i certyfikowanych przez Ministerstwo Zdrowia źródeł wiedzy na temat szczepień. Przeprowadziliśmy badania opinii społecznej dot. szczepień. Pozyskaliśmy licznych partonów medialnych i instytucjonalnych dla kampanii.
/
Prowadzenie dialogu społecznego w imieniu jednej z największych firm z sektora FMCG w Polsce.
/
Koordynacja ogólnopolskiej kampanii społecznej z zakresu ochrony zdrowia.

Kontakt

biuro@prast.pl

+48 608 633 767

ul. Chopina 7/50
00-559 Warszawa
www.prast.pl