PGE EJ 1 Sp. z o.o.

Uczestniczyliśmy w komunikacji społecznej potencjalnie największego projektu w sektorze energetycznym – planach budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.
Projekt budowy elektrowni jądrowej w Polsce powstał jako odpowiedź na wyzwania cywilizacyjne XXI w. – rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną rozwijającej się krajowej gospodarki, potrzebę wdrażania nowoczesnych technologii, które zmodernizują i podniosą efektywność sektora przemysłowego oraz ochronę klimatu i środowiska naturalnego. Budowa elektrowni jądrowej, wykorzystującej bezemisyjne, niezwykle efektywne technologie produkcji energii, może stać się impulsem do dalszego dynamicznego rozwoju Polski, krajowych przedsiębiorstw oraz ośrodków B+R.
Elektrownia jądrowa w Polsce zapewni odbiorcom stabilne dostawy energii elektrycznej po konkurencyjnych kosztach, możliwość rozwoju zawodowego w sektorze jądrowym, przedsiębiorstwom kontrakty i know-how, a ośrodkom naukowym pole do prac badawczych.

Realizowaliśmy ogólnopolski program edukacyjno-informacyjny zainaugurowany w 2011 roku przez PGE EJ 1 – spółkę odpowiedzialną za przygotowanie i proces budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Celem programu było przekazywanie kompleksowej i przystępnej wiedzy na temat energetyki jądrowej, umożliwiającej każdemu kształtowanie własnej opinii na ten temat.

Podejmowane inicjatywy prowadzone były zarówno na poziomie lokalnym – na terenie tzw. gmin lokalizacyjnych (Choczewo, Gniewino i Krokowa), jak i ogólnopolskim. Działania koncentrowały się przede wszystkim na budowaniu relacji z liderami opinii, rzecznikami inwestycji oraz mediami.

/
Kreowanie wizerunku inwestycji kluczowej dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.
/
Realizowaliśmy kampanie regulacyjne we współpracy z wiodącymi izbami handlowymi i organizacjami pracodawców w Polsce.

Kontakt

biuro@prast.pl

+48 608 633 767

ul. Chopina 7/50
00-559 Warszawa
www.prast.pl